Wist u dat een derde van alle softwareprojecten mislukt. Er wordt beweerd dat zelfs 90% van de projecten mislukt als je kijkt naar de uiteindelijke waarde die een applicatie voor de business zou moeten leveren. Waarom mislukken zoveel projecten? En vooral, hoe kunnen wij samen ervoor zorgen dat deze wel lukken?

Waarom software ontwikkel projecten bij Go Ahead Connect wel lukken! wij gaan voor doelgedreven applicaties in plaats van technologiegedreven.

Een van de factoren waarom softwareprojecten bij bedrijven falen is omdat het bedrijf te veel vanuit de technologie denkt en niet vanuit het bedrijfsdoel. Neem bijvoorbeeld een CRM-systeem, over het algemeen wordt een CRM-systeem meer gezien als een administratief systeem in plaats van een die omzet genereert. Dit klinkt als een open deur die iedereen herkent. Maar we zien dit ook veel in de dagelijkse praktijk. Er wordt direct in tools gedacht, en de mogelijkheden daarvan, en niet genoeg wat de visie en doelstelling is.

Het is heel aantrekkelijk om vanuit een tool te denken, zeker als de requirements nog niet duidelijk zijn. Het is voor velen een soort automatisme, zoals een techneut die de handleiding niet leest maar meteen aan de slag gaat. Met de Billy van Ikea kom je nog een heel eind. Maar het gevaar van klakkeloos een technologie inzetten is dat u straks een applicatie heeft die, naast een flinke hap uit uw budget heeft genomen, niet goed aansluit op de processen en onvoldoende meerwaarde biedt. Tijdens de implementatie belandt u in oeverloze discussies over requirements en om de vaart erin te houden worden er in het wilde weg beslissingen genomen. Met als gevolg de doodsteek van elke applicatie, een slechte acceptatie door de gebruikers. Uw budget is weg dus kan niet meer voor andere doeleinden worden ingezet en de applicatie kan niet meer aangepast worden.

De focus van Go Ahead Connect bij de ontwikkeling van een applicatie ligt bij uw gebruikers, zij helpen de product visie duidelijk te krijgen. Zij kunnen de ontwikkelaars precies vertellen wat zij nodig hebben. Onze ontwikkelaars kunnen vanuit hier een applicatie ontwikkelen die meerwaarde levert, door processen te versnellen of foutmarges terug te dringen.

Een voorbeeld: Een doel van een zoekmachine in de detachering is om snel kandidaten te vinden op basis van gestandaardiseerde kengetallen. Maar welke Marketing & Sales processen kunnen met behulp van deze applicatie verder nog ondersteund worden? Kunnen we uw binnendienst/callcenter ondersteunen met dezelfde applicatie en wat zijn de voordelen daarvan? Kunnen we een stuk cross sell bewerkstelligen? Kunnen we ook teams, complementaire disciplines, matchen waardoor we turn-key projecten kunnen beetpakken? Dit soort vragen gaat om meer dan technologie alleen. Er zijn verschillende methodes om requirements en een visie helder te krijgen. Goede workshops en een agile manier van ontwikkelen zijn middelen die Go Ahead Connect en u helpen de basis helder te krijgen.

Een goed plan van aanpak is cruciaal

Een goed Plan van Aanpak is onontbeerlijk om uw applicatieontwikkeling en integratie te laten slagen. Go Ahead Connect vindt het belangrijk om gedurende het project de aandacht te houden op de volgende punten.

 • De menselijke factor (training, change management),
 • Proces (requirements),
 • Strategie moet helder zijn (duidelijke doelen & visie) en Technologie (datakwaliteit, de juiste skills, functionele tekortkomingen).
 • Anticiperen op de waan van de dag en de korte termijn successen, in lijn met de bepaalde strategie.
 • Eenduidige taal. Vele afdelingen hebben een andere definitie van dezelfde onderwerpen. Als ze al een definitie hebben. Deze vertalen naar een juiste uniforme basis is essentieel, dit is de basis waarop de applicatie ontwikkeld kan worden.
 • Projecten aanpakken met management en gebruikers op de werkvloer of bij de klanten. Hierbij is aandacht voor de stem van de gebruiker en zorgen we ervoor dat deze stem past in de lijn der verwachtingen van het management. Zo creëren we betrokkenheid en zorgen we dat iedereen aangesloten is.
 • Mensen enthousiasmeren voor de nieuwe manier van werken zodat zij niet blijven hangen in huidige processen, technologieën en middelen.
 • Zorgen dat uw organisatie klaar is voor de nieuwe rollen/functies & mensen als dat nodig is. Hierbij hebben we een focus op de motivatie, ethiek, energie, inspiratie van uw medewerkers.
 • Uitgangspunt is dat iedereen met de nieuwe applicatie kan werken. Het voorkomen van de zwakste schakel, maakt de ketting sterker.
 • Trainingen worden gegeven vanuit de competentie, ontwikkeling ondersteund door data en tooling.
 • Voorkomen van gewenst gedrag, zodat we de echte vraag kunnen achterhalen. Wat wil je nu echt?

Voorgaande betekent dat het cruciaal is om samen na te denken over hoe uw nieuwe applicatie in uw organisatie verankert kan worden. Tenslotte is elke applicatie, of dit nu de invoering van een matchingapplicatie is of een Datagedreven Marketingplatform, onderhevig aan een verandercultuur die ook als zodanig behandeld dient te worden. Het gaat veelal om een nieuwe manier van denken en technologie is daarin maar één aspect.

Quick wins en een plan zijn nodig om de applicatie te verankeren in de organisatie.

U heeft quick wins nodig om draagvlak te creëren en te behouden en om te bewijzen dat uw applicatie werkt. Natuurlijk heeft u daarbij steun nodig. Wij zien regelmatig dat een nieuwe applicatie met veel bombarie wordt aangekondigd na 1 of 2 jaar complete radiostilte. Het draagvlak onder de gebruikers die bij de kick-off zijn geweest was als een ballon leeggelopen, omdat er geen communicatie was. De tegenstanders hadden daardoor munitie om het programma onderuit te halen.

Het is daarom zo belangrijk om uw nieuwe applicatie te verankeren. Over de as van mens, proces en technologie, maar ook in de systemen, structuren, strategie en software van uw organisatie (zie figuur 1). Om uw organisatie voorwaarts in beweging te brengen en te houden heeft u al deze dimensies nodig.

De geest van de applicatie

Met de geest van de applicatie gaat het om de mindset van uw organisatie en uw medewerkers. Wordt er voldoende aandacht gegeven aan het menselijke aspect? Wordt er open en transparant gecommuniceerd? Is er gedacht aan een goede training? Is er aandacht voor change management en afstemming tussen de cultuur en de nieuwe manier van werken?

Het is makkelijker mensen te overtuigen en inspireren zij een referentiekader delen. Bovendien helpt meer kennis om meer zelfvertrouwen te krijgen met de nieuwe manier van werken. Workshops met experts binnen de organisatie kunnen hierbij zeker helpen. Op die manier zien mensen meteen het effect in de praktijk.

Een voorbeeld is het geloof binnen een organisatie in de waarde van de applicatie. Wat is de gemeenschappelijke “waarheid”. In plaats van tegen de gevestigde waarheden in te gaan, helpen wij u te vertalen hoe uw applicatie daaraan bijdraagt. In een financieel gedreven organisatie is het bijvoorbeeld beter om te laten zien wat de financiële impact is van de softwareapplicatie. Je ziet regelmatig dat er te veel op het inspirationele aspect wordt teruggegrepen omdat niet duidelijk is in hoeverre de investeringen nu daadwerkelijk bijdragen aan de omzet. Als u in een visionaire organisatie werkt is het juist belangrijk om dit te laten zien. Kortom je moet altijd rekening houden met het geloof in de waarde van de applicatie.

Samen op weg naar een succesvolle applicatieontwikkeling

De unieke werkwijze van Go Ahead Connect bestaat uit:

 • Begrijpen in welke fase uw bedrijf zich bevindt
 • Bewust worden van de veranderende markt en de eigen positie daarin
 • Creëren van meer rendement en waarde, een duidelijkere strategie, meer productiviteit
 • Bewust worden welke faciliterende IT-middelen er ingezet kunnen worden met welk resultaat
 • Verhoogde tevredenheid, betere performance
 • Verschuiving van sturen op resultaat naar focus op mensen en proces (de weg naar het resultaat)
 • Verschuiving van korte naar middellange termijnstrategie met succes op de korte termijn
 • Natuurlijke ontwikkeling, doorgroei

Of te wel – De pragmatische en efficiënte inzet van mensen, middelen, processen en organisatie met als resultaat:

 • Een waardevolle verbinding tussen mensen en organisatieonderdelen;
 • Begrip voor elkaars mogelijkheden, kaders en beperkingen;
 • Een gebruiksvriendelijke en toekomst vaste applicatie.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking. Samen onderzoeken we de match tussen jouw en onze Why, What, How en Who.