5 kenmerken van ‘Project Scrum’​

(Reizen volgens projectmatige aanpak)

“Wij doen ook scrum” Vertelde een projectmanager. We werken in sprints enzo, en we doen standups en we leveren iedere maand op.

“Goed zeg! Aan wie leveren jullie op?” Vroeg ik. “En wat vinden ze ervan?” “Nou eh, aan de business. En we leveren op volgens projectplan, dus dat is altijd goed.”

Als we scrum training geven, vertellen we dat scrum een iteratief proces is. Scrum is iteratief om een reden. Je wilt namelijk snel feedback ontvangen van je klant.

Zijn we op de goede weg, moeten we bijsturen? Zijn er redenen om onze prioritering te wijzigen?

Het heeft dus weinig zin om te gaan “scrummen” als je toch volgens een plan werkt, en je geen feedback ophaalt. (Of daar niets mee doet). Je kunt dit vergelijken met een reis die je maakt. Je reisdoel staat vast. Hoe je er gaat komen en wat je onderweg tegenkomt, is nog niet helemaal bekend. Maar je weet op voorhand al dat je niet slim omgaat bij files of wegwerkzaamheden. je gaat geen alternatieve routes verkennen, om te zien of je sneller bij je doel kunt komen. Je werkt immers volgens plan.

Scrummen met zo’n instelling houdt alleen in dat je om de zoveel km stopt. En dan weer de route volgt die op voorhand was gepland. Obstakels of niet.

Scrum is een agile framework. Het is zo bedacht dat je flexibel kunt omgaan met veranderende omstandigheden. 

Een project (fixed time, fixed scope, fixed budget) is dat per definitie niet. In scrum is de scope variabel. Het doel is er wel (wat), maar we leggen niet precies vast hoe we er gaan komen (hoe).

Zo kunnen we per stop, bepalen of we nog dezelfde route moeten volgen, dat we andere wegen moeten verkennen, misschien wel moeten stoppen (het doel blijkt niet meer haalbaar), of eerder kunnen stoppen (het doel is eerder gehaald)

Hoe weet je nu of je met “project scrum” te maken hebt? Hieronder enkele kenmerken: (maar niet gelimiteerd tot)

1) Het team is speciaal voor het project samengesteld

2) Er is een projectbudget voor het team, en een projectmanager om het project en het team te managen

3) Er is geen (direct) contact met de klant. Er is derhalve geen sprake van samenwerken, maar van een contract.

4) Het team is niet ‘long lasting’. Als het project klaar is, valt het team uiteen.

5) De agility index is 0 (Na iedere review zijn er 0 wijzigingen zichtbaar op de backlog)

De metafoor ‘reizen’ nog verder vergeleken:

Reizen naar Rome volgens projectmatige aanpak:

 1. De reis wordt van tevoren uitgebreid gepland en besproken. Alle wegen naar het doel worden uitvoerig gedocumenteerd en geprint. Dit kost een deel van de reis waarin we geen meter vooruitkomen, maar dat is logisch en nemen we op de koop toe.
 2. We houden vast aan het reisplan. Bij files sluiten we gewoon achteraan, en wachten we tot de file voorbij is. We geven de voorste automobilist de schuld, en vragen om extra geld voor de verstookte benzine.
 3. Bij opengebroken weg blijven we wachten, en geven de wegwerkers de schuld van de vertraging. We vragen de wegwerkers extra geld voor de verstookte benzine.
 4. Als we door gunstige omstandigheden eerder bij ons doel aankomen, blijven we gewoon doorrijden. De benzine is immers nog niet op.
 5. Als we door ongunstige omstandigheden, waarvan we niet anderen de schuld kunnen geven het doel niet halen, was dat het einddoel. Reis geslaagd.
 6. Mocht iemand tijdens de reis willen omrijden vanwege een goed aangeschreven restaurant, dan willen we daarvoor eerst een RFC, impact analyse en de kosten voor de extra verstookte benzine. Daar doen we zelf 10% bovenop.

Reizen naar Rome volgens scrum:

 1. We starten direct met rijden. Rome is het einddoel en we weten welke richting dat op is.
 2. Bij files proberen we om te rijden. Soms scheelt dat tijd, soms kost dat tijd, maar we doen in ieder geval nieuwe ervaring op.
 3. Bij opengebroken weg stappen we uit, en helpen de wegwerkers waar we kunnen, zodat we zo snel mogelijk weer vooruit kunnen.
 4. Als we door gunstige omstandigheden eerder bij ons doel arriveren. Stoppen we. Een nieuwe reis kan worden ingezet.
 5. Als we door ongunstige omstandigheden ons doel niet halen, maken we een nieuw plan: Gaan we verder, of stellen we een nieuw, realistischer doel?
 6. Mocht iemand tijdens de reis willen omrijden vanwege een goed aangeschreven restaurant, dan kijken we of de route niet te ver afwijkt van ons einddoel. We willen liefst even proeven.

Dank voor je bijdrage vriend, mooi mens, collega en sparringpartner: Cyriel Vringer-Scrum Master™