Een van de mooiste eigenschappen van een echte relatie tussen mensen is het begrijpen van een ander en begrepen worden.

Zoals ook genoemd in ons mission statement: Wij werken met jou en niet voor jou. Dit betekent voor ons dat er een natuurlijke basishouding aanwezig is waarop de relatie gestalte kan krijgen en zich kan ontwikkelen.

In deze blog neem ik je mee in hoe Go Ahead Connect de relatie tussen jou als vertegenwoordiger van de organisatie en ons als partner zien. Het woord relatie kan zondermeer vervangen worden door het woord ‘vriendschap’.

Ons vertrekpunt:

Wij zijn ervan overtuigd dat het aangaan van relaties bij jezelf begint. ‘Pas nadat je je eigen geluk weet te realiseren, of ‘je eigen vriend begint te worden’, kan je relaties met anderen aangaan.

‘Wie een echte relatie aankijkt, ziet als het ware een spiegelbeeld van zijn eigen gemoed,’ schreef de Romeinse filosoof Cicero.

Dat het geluk bij jezelf begint betekent voor ons echter niet dat een relatie slechts een leuke bijkomstigheid in het leven is, net als lekker eten of een mooi huis. Relaties geven wat wij doen in het leven glans. De wereld kunnen delen maakt het een feest. Het is wellicht niet exact uit te leggen wat voor jou een relatie is, maar wel dat een relatie nooit gereduceerd mag worden tot slechts een wiskundig sommetje van wederdiensten! Het is zoveel meer dan dat, want:

Relaties nemen een bijzondere positie in je leven. Relaties zijn de personen die je kunt en wilt vertrouwen.

Wat wij doen is juist dat, wij stellen een relatie met jou boven het wiskundige sommetje.

Het gevolg

Wij hebben gezien en ervaren dat als je iemand als relatie beoordeelt in wie je niet evenveel vertrouwen stelt als in jezelf, dan ben je het spoor erg bijster en ken je de kracht van een ware relatie niet.

Wij zien een relatie graag als volgt:

  • Op relaties kun je altijd rekenen, waar je de aandacht ook op richt; een goede relatie kent geen beperking van plaats en tijd, komt nooit ongelegen, nooit is zij tot last.
  • Het idee dat de rekening van inkomsten en uitgaven in balans hoort te zijn reduceert de basis van goede relatie wel tot een heel schrale en nietige aangelegenheid in de sfeer van het telraam. Naar ons idee is een ware relatie heel wat royaler, eerder onuitputtelijk, zonder daarbij precies is na te gaan of zij soms meer gaf dan ontving.
  • Wij vatten een relatie op als een samensmelting van meerdere WAT????tot één geheel waarvan de som meer is dan de delen. Sommigen noemen dit vriendschap. In kwantitatieve termen, voor wie ‘vriendschap’ zweverig vindt klinken en keiharde cijfers wilt zien: 1+1=3. Dit zijn slechts metaforen om iets uit te drukken wat niet te definiëren valt: Een relatie.
  • Een band tussen mensen kan nooit ontstaan uit strooplikkerij of vleierij. Zonder oprechtheid verliest het woord relatie elke zin. Relaties durven elkaar de waarheid te vertellen en bedriegen elkaar niet.
  • Relaties zijn altijd een spiegeling van je eigen karakter. Wees een rat en je zult ander ongedierte aantrekken. Wij behoren een fantastisch mens zijnen vinden daardoor relaties die het ook zijn.
  • Juist iemand met zelfvertrouwen, karakter en inzicht, die eigenlijk geen ander nodig heeft omdat hij weet: alle geluk hangt af van hemzelf, is diegene die het gemakkelijkst relaties aangaat en deze behoudt.

Maar ja, de meeste mensen geven er zinloos, om niet te zeggen schaamteloos, de voorkeur aan om een relatie te hebben zoals ze zelf niet kunnen zijn. Wat zij zelf niet aan hun relatie te bieden hebben, verlangen zij wel van hem of haar.

De basis van Go Ahead Connect om een goede relatie aan te gaan

Wat eenieder die zich aansluit bij Go Ahead Connect verbindt heeft een Sociale en communicatieve basis.

Onze sociale betrokkenheid, is te vergelijken met betrokkenheid bij vrienden – kennissen – collega’s. Sfeer, gezelligheid is daarbij belangrijk, een gedeelde interesse of ambitie, gemeenschappelijkheid, verbindingen en netwerken.

Sociale betrokkenheid bij ons is gebaseerd op relaties tussen mensen.

Bij de Communicatieve betrokkenheid bij Go Ahead Connect; gaat het om mogelijkheden, dialoog interactie, identiteit, zelfbeeld, leervermogen, co-creatie, bijdragen, mogelijkheden en ambities die ertoe doen. Een communicatieve betrokkenheid gebaseerd op relaties die gekenmerkt worden door betekenis, vertrouwen, ambitie en zingeving. Bij deze vorm van betrokkenheid is de loyaliteit gekoppeld aan de mate waarin hij/zij een betekenisvolle bijdrage kan leveren.


Tot slot

Wie een echte relatie aankijkt, ziet als het ware een spiegelbeeld van zijn eigen gemoed.

Zie jij een betrokken mens?

In dat geval, gaan wij graag een relatie met je aan. Go Ahead Connect, voor een langdurige oprechte relatie.