We doen het samen.

EEN STERKE, FLEXIBELE ORGANISATIE DIE MET JE OP REIS GAAT
NAAR DE JUISTE OPLOSSING

Partner

Voor hen die stilstaan bij wie ze zijn.

Lees meer

Sterke punten

Dit is onze onderscheidende kracht.

Lees meer

Samen-werken

In een planmatige aanpak.

Lees meer

Diversiteit en flexibiliteit

Technologieën samenbrengen.

Lees meer

VOOR WIE IS GO AHEAD CONNECT EEN GOEDE PARTNER?

Go Ahead Connect werkt vanuit wederzijds respect en vertrouwen. En wil daarmee een partner zijn voor organisaties die stilstaan bij wie ze zijn, wat ze doen en waarom. Organisaties die de eigen kerntaak erkennen en de hulpvraag durven stellen om deze goed ondersteund te krijgen met processen en systemen of applicaties.

STERKE PUNTEN EN BELOFTE VAN GO AHEAD CONNECT

Go Ahead Connect werkt flexibel en onafhankelijk vanuit de volgende kenmerken:

– Als netwerkorganisatie van verschillende zelfstandige professionals en ondernemingen
– Met kennis van meerdere platformen en verschillende ontwikkeltalen
– Mogelijkheid tot bedrijfskritische softwareoplossingen op maat
– We werken met u samen
– We zijn open en nieuwsgierig, eerlijk en transparant
– Agile werkwijze, stapsgewijs naar resultaat
– Ook na oplevering zijn we er

SAMEN-WERKEN

In ons stappenplan staat centraal dat uw organisatie en Go Ahead Connect samen werken richting oplossing. Uw rol is net zo essentieel als die van ons. Onze werkwijze helpt ons uw organisatie en de context waarin zij functioneert beter te begrijpen. Hierdoor ontdekken we uw echte vraagstuk en kunnen we samen werken naar het gewenste resultaat.

De eerste stap bij het ontwikkelen van een nieuwe applicatie omvat het benoemen en vaststellen van de situatie, complicaties en de reeds bedachte en/of geprobeerde oplossingen. Daarnaast stellen we ook de doelstellingen vast die u wilt bereiken met uw organisatie en wanneer u tevreden bent over de nog te bepalen oplossing. We formuleren samen mogelijke oplossingsrichtingen.

In stap twee brengen we de processen in kaart. Het gebruik van visuele modellen zijn daarbij hulpmiddelen om efficiënter te kunnen ontwikkelen en beter in te kunnen spelen op nieuwe omstandigheden.

De derde stap bevat de ontwikkeling van de applicatie vanuit de gevisualiseerde basis, elke stap in het proces wordt conform de Scrum methode doorlopen. In de toetsingsmomenten is gelegenheid om bij te sturen op ontstane situaties.

In stap 4 vindt de overgang naar de beheeromgeving plaats. Vervolgens monitoren en analyseren we de resultaten om bij te kunnen sturen.
Vanuit de beheeromgeving wordt tevens de mogelijkheid geboden om samen met u nieuwe features te bedenken voor elke denkbaar proces, nieuwe producten, diensten en aanverwante applicaties. Nieuwe updates, upgrades en features kunnen in een testomgeving geïntroduceerd worden en in co-creatie doorontwikkeld worden voor de optimalisatie van processen.

DIVERSITEIT EN FLEXIBILITEIT

De huidige markt en vooral het paradigma van Digitale Transformatie legt de lat voor de ontwikkeling van bedrijfsapplicaties hoger. Snelle, flexibele en soms economisch gunstige ontwikkel methodologieën werden uitgevonden en ingezet om het tempo van de veranderingen in het bedrijfsleven aan te kunnen.

Door het verbrede aanbod van mogelijkheden is onderscheidt te maken tussen IT-organisaties die zich puur en alleen richten op Full Code softwareontwikkeling (code specialisten in bijv C++, Phyton of PHP) en No-Code applicatieontwikkelaars (zijn veelal geen experts in een specifieke code).

Go Ahead Connect onderscheidt zich ook hierin. Wij zijn ervan overtuigd dat niet de technologie bepaald hoe een oplossing gerealiseerd wordt, maar juist door de krachten van diverse technologieën samen te brengen.
Wij werken met hybride modellen waarbij we traditionele, Full Code (.Net, PhP, C#) en No-Code platformen kunnen combineren.

Het Resultaat van samen-werken
met Go Ahead Connect

Resultaat!

  • Begrijpen in welke fase uw bedrijf zich bevindt
  • Bewust worden van de veranderende markt en de eigen positie daarin
  • Creëren van meer rendement en waarde, een duidelijkere strategie, meer productiviteit
  • Bewust worden welke faciliterende IT-middelen er ingezet kunnen worden met welk resultaat
  • Verhoogde tevredenheid, betere performance
  • Verschuiving van sturen op resultaat naar focus op mensen en proces (de weg naar het resultaat)
  • Verschuiving van korte naar middellange termijnstrategie met succes op de korte termijn
  • Natuurlijke ontwikkeling, doorgroei

Onze klantreizen….

HEEFT U EEN BESTEMMING?
Maak een afspraak om samen de reis te bespreken.

CONTACT