Hoe kunt u blijven voldoen aan de hoge verwachtingen van de klant? Hoe zorgt u ervoor dat u de hoogste kwaliteit kunt blijven bieden terwijl de werkdruk toeneemt? In deze blog neem ik u mee in hoe wij u kunnen helpen dit soort vraagstukken te beantwoorden.

Stel u heeft 1 of meerdere softwareapplicaties die uw bedrijfsprocessen ondersteunen. U wilt dicht bij de klant blijven om geen enkele potentiële business mis te lopen en weloverwogen te kunnen reageren op de trends. Er ontstaat een binnen uw organisatie een vraagstuk welke de huidige applicaties en processen overstijgt! Hoe prettig is het dan als applicaties “op maat” kunnen worden gemaakt zonder extreem lastige, specifieke en kostbare gecodeerde software te hoeven schrijven?  Waarbij zelfs na lancering aanpassingen en optimalisaties zonder tussenkomst van een ontwikkelaar kunnen worden gerealiseerd? Bijzonder prettig, weten wij. Wij noemen dat no-code applicatieontwikkeling.

Om uit te leggen hoe wij No-Code applicatieontwikkeling toepassen, nemen wij u stap voor stap mee door het ontwikkelproces.

Hoe wij werken:

1. Businessmodellering

De eerste stap bij het ontwikkelen van een nieuwe applicatie is uiteraard het benoemen en vaststellen van de situatie, complicatie en de mogelijke oplossingen. Deze stap gaat vooral om het begrijpen van de klant met wie we een product of dienst gaan ontwikkelen. Het doel binnen dit proces is om de natuurlijke neiging om vanuit, vaak verkeerde of ongefundeerde-) aannames te vertrekken, tegen het licht te houden en vragen te blijven stellen en de antwoorden te toetsen. Deze vragen en antwoorden leiden vaak tot andere inzichten. Deze stap en werkwijze is ook bijzonder nuttig om problemen of vraagstukken op te lossen die slecht zijn gedefinieerd of complex zijn.

Deze werkwijze helpt om de cultuur van de organisatie en de context van de vraagstelling te begrijpen door observatie, onderling dialoog en kwalitatief onderzoek. Hierdoor ontdekken we het juist het echte probleem en begrijpen we de Customer Journeys (hoe een klant interacteert met uw organisatie bedrijf tijdens het koop- en klanttraject) veel beter.

2. Heldere begrippen als vertrekpunt

Samenwerken bij transformaties is essentieel. Want alleen lukt het niet. Het is kiezen voor een wederzijdse afhankelijkheid, terwijl we gewend zijn om vooral onze eigen gang te gaan. Bij dit soort complexe materie komt ook regelmatig spraakverwarring voor. “We denken over hetzelfde te praten, maar dat doen we vaak niet.

Het is dus belangrijk dat er vanaf de start van het project gemeenschappelijk begrip ontstaat over de zaken – de entiteiten – die gebruikt worden door verschillende processen en applicaties.

Wij passen dit proces al zo vroeg mogelijk toe in het traject zodat er een gemeenschappelijke begripsvorming ontstaat van de verschillende entiteiten (bijvoorbeeld Klant, Order, Product, Onderdeel etc.), die toegepast worden in de bedrijfsprocessen en informatiesystemen inclusief de onderlinge samenhang en business rules.

3. Proces en datamodellering

In deze fase brengen we het bedrijfsproces waarvoor we een applicatie ontwikkelen nauwkeurig in kaart. Procesmodellering resulteert in een diagram waarmee we alle stappen in een gepland bedrijfsproces van begin tot einde in kaart kan brengen. Het is een essentieel onderdeel van het procesbeheer en geeft een gedetailleerd visueel overzicht van de werkmethoden en informatiestromen die er nodig zijn om een bepaald proces binnen uw bedrijf te voltooien.

Datamodellering is van essentieel belang om databases van hoge kwaliteit te ontwerpen, maar ook voor andere technieken zoals workflow modellering en requirements modellering (use cases en service definition).

Het doel is om de processen in kaart te brengen. Deze visuele modellen helpen om efficiënter te ontwikkelen en beter in te kunnen spelen op nieuwe omstandigheden. Processen worden in grafisch in kaart gebracht voor doeleinden zoals standaardisatie, trainingen voor werknemers, kwaliteitsbeheer en conformiteitsnaleving.

Hier komt dus ook het No-code platform om de hoek kijken.  No-Code platformen zijn de online modelleertools, die wij toepassen om organisaties te helpen met het ontdekken en documenteren van hun processen en procedures.

4. Creëren van applicatie

Normaal gesproken zou je nu de applicatie gaan ontwikkelen. Het kenmerk van de no-code methodiek is echter dat wij gebruik maken van 1 platform waarin zowel de datamodellering als de procesmodellering plaatsvindt. Dit platform bevat software modules ie hieronder worden geschoven zoals je met lego bouwt. De applicatie ligt dus al in het platform impliciet besloten. Het platform vormt de applicatiebasis voor alle workflows. Binnen deze basis integreren we ook met alle wenselijke reeds bestaande processen en kunnen we werken aan de esthetiek van de applicatie. De applicatie dient ten slotte ook aantrekkelijk vormgegeven en gebruiksvriendelijk te zijn.

5. Beheer

Beheer je processen nooit op papier, in Excel of via e-mail, dan is beheer praktisch onmogelijk. Zonder kennis over data en workflows kunnen processen bijna niet geoptimaliseerd worden. Nu begint hier juist de waarde creatie van de No-Code applicatie. Door resultaten en doorlooptijd continu te blijven analyseren, zowel in de testfase als in productie, kan hier ook continu op gestuurd worden.

De testomgeving van het No-code platform is een exacte replica van de productomgeving en biedt de mogelijkheid om samen met u nieuwe features te bedenken voor elke denkbaar proces, nieuwe producten en diensten en aanverwante applicaties. Nieuwe updates, upgrades en features worden direct in de testomgeving geïntroduceerd en in co-creatie doorontwikkeld voor de optimalisatie van processen.

Als dus onverhoopt blijkt dat een feature niet het resultaat oplevert dat van tevoren was ingecalculeerd, kunnen we deze ook net zo makkelijk stopzetten – hij stond immers alleen nog maar in de testomgeving. Co-creatie wordt op deze manier een stuk laagdrempeliger in samenwerking met Go Ahead Connect.

Wil je weten wat Go Ahead Connect met No-code applicatieontwikkeling voor uw organisatie kan betekenen?

Neem dan contact op met Go Ahead Connect:

email: info@goaheadconnect.nl

of

Telefoon: 0633311159.