De “Mystery Guest”

In het pre internet tijdperk werd om de kwaliteit van de dienstverlening van bedrijven te toetsen gebruik gemaakt van de zogenaamde “mystery guest”, iemand die was ingehuurd om zich voor te doen als klant en in dié rol kritisch te beoordelen hoe het zat met de dienstverlening en wat er beter kon. Je hebt nu nog een variant op deze aanpak in de vorm van “undercover boss” waarbij de baas van het bedrijf verkleed een kijkje neemt binnen zijn eigen bedrijf, wat vaak leidt tot hele grappige taferelen.

Inmiddels zijn wij beland in een dominant virtuele wereld waar Jan Rap en zijn maat via sociale media en allerlei rating mechanismes uiting geven aan de primaire beleving van diensten en producten. Vooral ook heel primair! Ondanks die massale feedback heb ik als klant niet altijd de indruk dat dit heeft geleid tot een enorme kwaliteitsslag. Ik wil niet zuur doen, maar er is denk ik nog heel veel te verbeteren binnen de klantreis die bedrijven virtueel hebben bedacht. En ik krijg ook de indruk dat heel veel captains of industry zich nauwelijks vertonen binnen de waardeketen waar zij hun bonus aan ontlenen.

Nieuwsgierig geworden?

Dat bracht ons op het idee om onze collega Frans in te zetten als “mystery guest” in de virtuele wereld, U vraagt wat u graag onderzocht wilt hebben en hij neemt een kijkje voor en achter de schermen. Na maximaal twee weken komt hij met een verhaal uit eigen ervaringen en constateringen, dat hij uiteraard graag met u deelt. Zijn er verbeteringen te realiseren dan zetten wij samen de volgende stap. We weten ten slotte samen waar en hoe we welke verbeteringen kunnen realiseren. De eerste fase, “de mystery guest fase”, bieden wij aan tegen een onkostenvergoeding van Eur 1.500,-. De volgende stappen zijn incrementeel, zijn beschreven en vooraf financieel inzichtelijk gemaakt, geen verrassingen wel resultaat.

 Onze mystery guest

Wie is Frans? Een geschoold filosoof. Iemand die vele paden heeft bewandeld. Veel werkelijkheden heeft beleefd en geleefd. Een musicus ook. Een liefhebber van improvisatie, maar wel doordrongen van de relevante van structuur en ritme. Iemand van de oude wereld, maar die ook zijn neus steekt in alles wat de nieuwe wereld te bieden heeft. Nieuwsgierig, maar ook kritisch.

Spreekt U dit aan? Neem dan contact met ons op, dan praten wij verder.

Go Ahead Connect, voorbij het gangbare.

email: info@goaheadconnect.nl

of

Telefoon: 0633311159