De wereld gaat steeds sneller in dit technologische tijdperk, zo ook het werk. Binnen bedrijven werken uiteenlopende mensen, aan verschillende projecten met evenzoveel verschillende expertises. Is Matching, het het vinden van de de juiste persoon voor een opdracht, ook voor u een enorme uitdaging? Verwachten uw klanten steeds sneller antwoord? Time-to-market zo laag mogelijk krijgen is tegenwoordig een van de beste manieren  om onderscheidend te zijn ten opzichte van de concurrent. Onze oplossing om kennis en kunde van mensen te registreren en snel beschikbaar te maken voor sales, hr en resource management helpt je hierbij. Snel beantwoorden van alle klantvragen, van groot tot klein, Hiki maakt het mogelijk.

Hiki is Hawaiaans voor: het is mogelijk!

Hiki helpt Detachering met snel matchen

In de detachering is het altijd een probleem om te weten waar de kennis zit. Medewerkers zitten tenslotte doorgaans bij een klant. Hun aandacht is daar en ze zijn druk bezig om daar hun werk te doen. Zij hebben het te druk om zich bezig te houden met het sourcingproces. CV’s worden daardoor meestal niet up-to-date gehouden. Nergens leggen zij hun ambities vast. Veel is afhankelijk van communicatie met direct leidinggevenden en die moet maar net van elke persoon hun totale expertise en ambitie kennen.

Medewerkers die zijn gedetacheerd hebben vaak moeite met het vinden van elkaar. Vooral bij langere periode van detachering ontstaat afstand naar de eigen organisatie en eigen collega’s. Je kent elkaar niet, je weet niet waar je collega’s zitten of wie je kan benaderen voor (inhoudelijke) vragen. Gedetacheerden ontwikkelen vaak een sterkere band met hun klantorganisaties dan met de eigen organisatie.

Bouw succesvolle teams

Door profielen aan te vullen met persoonlijkheidskenmerken en favoriete teamrollen (o.a. Belbin), wordt het mogelijk om succesvolle teams samen te stellen. In de agile transitie, waar het bedrijfsleven volop in zit, zijn succesvolle teams nog belangrijker. Ze werken namelijk vaak voor een langere tijd samen. Een sterk en gebalanceerd team waarbij sprake is van een goede verdeling van de teamrollen, zal sneller en vooral betere resultaten opleveren. Uw bijdrage aan het succes: Hiki van Go Ahead Connect

Help Sales sneller uw klantvragen beantwoorden

Hiki is ook heel behulpzaam bij het beantwoorden van mantelovereenkomsten. Beantwoorden van deze vraagstukken kost veel tijd en al helemaal als CV’s niet op orde zijn en er geen inzicht is in de aanwezige certificeringen van uw kenniswerkers. Het hebben van een platform waarbij accountmanagement snel kan filteren en sorteren maakt dat binnen no-time inzichtelijk is of je met de eigen populatie de mantel kan beantwoorden, de kwaliteit daarvan en dus de mate van succes. Na analyse worden de CV’s binnen enkele seconden gegenereerd en hoeft er alleen nog een passend aanbod geschreven te worden. Vergroot uw kans op succes, leer van de hiaten tussen vraag en aanbod en ga vooral slim en efficiënt om met uw beschikbare resources.

Een ander onderdeel waar Hiki zijn kracht toont is waar veel mensen een hekel aan hebben, en dat is om in allerlei systemen te moeten zoeken naar antwoorden, formulieren, werkafspraken, processen, invulschermen. Resultaat is dat het dus niet of half gebeurd. Zeker wanneer je in de huidige situatie als een “MacGyver” toch al heel creatief moet zijn om je werk goed uit te voeren helpt het niet om ook nog eens veel tijd te besteden aan het vinden van de juiste informatie, antwoorden, processen, afspraken, mensen.

Hiki is een intuïtieve omgeving waar je via natuurlijke taal een vraag kunt stellen en je als antwoord een dynamisch samengestelde intranetpagina krijgt gepresenteerd. Op deze dynamisch samengestelde intranetpagina staan zaken als een relevante up-to-date instructievideo, werkafspraken, relevante Teams, collega’s, etc. Eigenlijk alles om de medewerker snel verder te helpen.

Hiki ondersteunt HR

Bedrijven zien ook dat veel (goede) werknemers vertrekken, omdat het lastig is om werk te vinden dat past bij hun passie en ambitie. Mensen worden meestal gematched op hun geschiedenis ipv hun ambitie. Medewerkers die voelen dat hun werkgever erop gericht is hun ambities te vervullen blijven langer, zijn enthousiaster en productiever. Hun passie en ambitie is uw continuïteit en stabiliteit.

Daarnaast kan Hiki ook ingezet worden als HR-tool, ter bevordering van de interne mobiliteit (interne vacature/medewerker stroom). HR-afdelingen hebben meestal te weinig budget om dit goed te regelen. Hiki bevat al profielen en potentieel werk, dit is eenvoudig open te stellen voor interne vacatures, re-integratietrajecten en kortlopende interne projecten.

HR en De arbeidsmarkt

Ten slotte:

De arbeidsmarkt is oververhit. Het aanbod van vacatures is groot en veel werkgevers hebben moeite om geschikte kandidaten te vinden. Recruiters zijn op meerdere platformen actief op zoek naar kandidaten, LinkedIn, indeed, monsterboard en ga zo maar door. Recruiters hebben het dus druk en moeten continu een afweging maken hoe zij hun kostbare tijd inzetten. Het is daarom belangrijk dat zij de tools krijgen om per vacature de meest optimale kandidaat te vinden. Op die manier kunnen zij met de beschikbare tijd en middelen de perfecte kandidaat matchen met de openstaande vacature.

In het geval dat kandidaten zelf uw vacature vinden, bijvoorbeeld via de website, de carrièresite of via vacaturesites als Indeed, kan je met de juiste tools, het indienen van de aanvraag direct automatiseren en matchen.

Met Hiki van Go Ahead Connect kunt u zich nu onderscheiden en heeft u een voorsprong op uw collega’s. Go Ahead Connect helpt u om uit de enorme database van kandidaten de juiste persoon of personen te filteren. Hierdoor kunt u onderbouwd en aantoonbaar uw eigen organisatie voorzien van de meest geschikte kandidaat. U vergroot dus uw kans op succes met beter gekwalificeerde nieuwe medewerkers.

Zijn er voor u voldoende kansen om vacatures in te vullen als u juiste mensen met de juiste kennis en ervaring kunt adviseren? Zou een profielanalyse helpen bij het onderbouwen waarom u dit talent aandraagt? Wij helpen u het veelbelovend talent uit de massa van CV’s en brieven te filteren en te laten zien waarom dit talent de juiste keuze is? Juist: Hiki van Go Ahead Connect.

Hiki van Go ahead connect in het kort

Voorgaande voorbeelden zijn kenmerkend voor een kennis-organisatie. Een heel natuurlijk proces beïnvloed door tijd en locatie. Go Ahead Connect heeft vanuit de filosofie, verbinden voorbij het gangbare, Hiki ontwikkeld. Een applicatie die het mogelijk maakt om alle kennis van collega’s, klanten, vraagstukken bij een te brengen. Hiki is voorzien van filters waarmee collega’s op basis van hun opleidingen, hun expertises, huidige project, klant en locatie etc een stuk eenvoudiger te vinden zijn. Uw organisatie komt virtueel dichter bij elkaar wat de sociale verbinding tussen mensen vergroot en uw organisatie dus sterker maakt.

Hiki voorziet erin dat iedere collega een profielpagina heeft (mijn Hiki), met foto en volledig curriculum inclusief eventuele directe koppelingen naar e-mail, telefoonnummer en Lync.

U kunt er eventueel voor kiezen om uw klanten (afgeschemd) toegang te verlenen tot Hiki. Zowel medewerkers als klanten kunnen uw kenniswerkers eenvoudiger vinden, zowel op locatie, beschikbaarheid als op expertise.

De vraag van de klant kan nu direct en volledig worden beantwoord, time-to-market van de medewerkers is een kwestie van seconden geworden!

Het primaire proces van ‘matching’ staat nu ter beschikking voor de gehele organisatie, het enige wat u hoeft te doen is Hiki via Go Ahead Connect inzetten.