De opkomst van Low-Code…Wat gebeurt er als ontwikkelaars worden gedwongen te stoppen met coderen?

Niet alle applicatieontwikkelaars zijn blij met de opkomst van low-code software. De beperkingen van sommige low-code platformen creëert scepsis onder professionele ontwikkelaars. Professionele ontwikkelaars willen in complexe situaties de controle houden over de applicatie.

Deze professionele ontwikkelaar houden vast aan de overtuiging dat: de enige manier om echte controle te houden over de applicatie is om deze handmatig te kunnen coderen.

De meeste zakelijke software is complex en daarom hebben ontwikkelaars controle nodig om complexe problemen op te lossen. Ontwikkelaars willen hun tijd niet besteden aan het scrollen door visuele menu’s op zoek naar oplossingen. Professionele ontwikkelaars willen coderen of op zijn minst gemakkelijk kunnen coderen wanneer dat nodig is.

Dit gedrag, deze houding, deze overtuiging heeft ook te maken met de onbekendheid van low-code en het ontbreken van inzichten hoe een applicatie ook vormgegeven zou kunnen worden. Wij van Go Ahead Connect zoeken de mogelijkheden van zowel het bekende en onbekende op en worden geïnspireerd door kracht van de combinatie van technologieën.

De inzet van low-code bij complexe integraties

Low-code platformen zijn geweldige hulpmiddelen voor het verhogen van IT-productie en efficiëntie, low-code platform hebben vele tools die handig en nodig zijn om efficiënt te integreren met legacy en unieke systemen.

Low-code platformen zijn qua integratiemogelijkheden voorzien van de meest gebruikte koppelvlakken.

De applicatieontwikkelaar kan een applicatie, gerealiseerd in low-code met eventueel een stuk maatwerk in een andere programmeertaal, integreren via een interface zodat de toepassing kan communiceren met de traditionele of maatwerk oplossing die al aanwezig is.

Het voordeel van low-code als integratie platform is onder andere:

Flexibiliteit: Een standaard binnen een organisatie is goed, dit beperkt echter de dynamiek en integratiemogelijkheden, de ontwikkelaar zou tegen de grenzen van de ontwikkelomgeving aan kunnen lopen?

Go Ahead Connect biedt professionele ontwikkelaars de tools die ze nodig hebben voor het creëren van kritische bedrijfstoepassingen zonder de beperkingen van een specifiek platform.

Efficiëntie: Moet de ontwikkelaar voor integratie doeleinden een nieuwe programmeertaal of misschien wel twee leren, afhankelijk van waar de traditionele coderingsoplossing is gesitueerd (server- of clientzijde)?

Het zoeken naar workarounds om te integreren met de verschillende platformen die niet worden ondersteund door het bestaande platform verminderd de efficiëntie van professionele programmeurs aanzienlijk. Hiermee gaat dus een hoop tijd, energie en geld verloren.

Professionaliteit: Bij het realiseren van de integratie is het noodzakelijk dat er een goede analyse plaats vindt van de procesinrichting, de datastructuren en de meest efficiënte koppelvlak. Go Ahead Connect zet, vanuit design thinking methodiek, de meest toekomst vaste en efficiënte technologie in. Hierdoor bent u verzekerd van groei en doorontwikkeling indien nodig of gewenst.

De Citizen-developers lopen bij complexe integratie vraagstukken algauw vast, de kennis en kunde schiet tekort. De professionele ontwikkelaar kan alle risico’s, veiligheidsaspecten en beperkingen afwegende een gedegen integratie realiseren conform IT en securitybeleid.

Als het doel van de applicatie de integratie met oudere systemen omvat dan is een model low-code platform wellicht de beste optie. Toepassingen met complexe integraties vereisen tools, of een combinatie van tools, die complexe integraties mogelijk maken en professionele programmeurs die efficiënt dit soort vraagstukken kunnen beetpakken.

App-store

Veel low-code platformen bieden een “app”-store waar ontwikkelaars plug-ins kunnen vinden en installeren voor problemen waarbij het low-code platform niet standaard een out of the box oplossing voor biedt.

Deze oplossing kan de applicatieontwikkeling zeker versnellen omdat er misschien een plug-in beschikbaar is die het probleem oplost.

Veel van deze plug-ins zijn gemaakt door derden en zeer eenvoudig te installeren.

De vraag is echter of deze plug-ins, gemaakt door derden, worden ondersteund of gecertificeerd door de low-code leverancier.

Veel van deze plug-ins worden ook niet continu ondersteund door de maker, een update van de low-code software kan een mogelijke oorzaak zijn dat de functionaliteit van de applicatie niet meer beschikbaar is. Er schuilt ook het gevaar dat deze “apps” gegevens kunnen blootstellen doordat er, zonder dat de ontwikkelaar het zich ooit heeft realiseert, de plug-in een data-lek heeft.

Plotseling kan een snelle oplossing bij het maken van de applicatie dus leiden tot een catastrofale storing in het bedrijf kritische proces. Dit is niet erg bij het maken van kleine applicaties voor rapportage doeleinden echter neem de impact exponentieel toe naarmate de applicaties dichter bij de kern van het bedrijf komen.

Hoe zorgt Go Ahead Connect dat projecten op tijd en binnen budget worden opgeleverd?

De low-code filosofie van Go Ahead Connect ondersteunt organisaties om applicaties snel en efficiënt te realiseren.

In tegenstelling tot veel andere aanbieders bieden de ontwikkelaars van Go Ahead Connect de flexibiliteit om het gebruik van een coderingstaal in te zetten wanneer een low-code oplossing niet toereikend is. Indien wij tegen de grens van de lo-code mogelijkheden aanlopen voegen wij iets extra toe wat complementair is aan de in low-code gerealiseerde basis.

De efficiëntie wordt verder verhoogd omdat onze ontwikkelaars meerdere programmeertalen beheersen. Grensverleggend maar met beheersbaarheid en continuïteit in het achterhoofd houdende, kunnen zij deze inzetten waar nodig.

De professionele ontwikkelaars van Go Ahead Connect hebben de tools om snel en efficiënt applicaties maken en kunnen daardoor projecten op tijd en tegen “voorspelbare” projectkosten aanbieden.

Hoe houdt GO AHEAD CONNECT ontwikkelaars gelukkig en productief?

De fundering van Go Ahead Connect is er op gericht dat de aangesloten ontwikkelaars de mogelijkheid hebben om van elkaar te leren, de hulpvraag te stellen, op elkaar kunnen vertrouwen en bouwen, samen applicaties te ontwikkelen. Een ontwikkelaar kan erg sterk zijn het maken van Visuele workflows en vind het prettig werken door uitsluitend te navigeren via menu’s met slepen en neerzetten.

De ander haalt zijn inspiratie en energie uit het schrijven van taal gebaseerde code oplossingen, complexe routines te ontdekken. Zij die daardoor vrijwel volledige controle hebben over hun gerealiseerde oplossingen. De combinatie van ontwikkelaars biedt het gemak en snelheid van low-code gecombineerd met de hoge controle van handmatig coderen.

Onze professionele ontwikkelaars kunnen dus een low code-platform inzetten dat aansluit op hun vaardigheden en hun manier van denken.

En-Of

Ontwikkelaars inzetten die jaren scholing hebben gevolgd en getrainde professionals zijn voor het oplossen van problemen met codeeroplossingen.

De ontwikkelaars van Go Ahead Connect zijn vakbroeders waarbij de intensiteit, inspiratie, creativiteit en energie door de onderlinge samenwerking en verbondenheid exponentieel toeneemt.

Conclusie

Go Ahead Connect zorgt ervoor dat bij de realisatie van uw bedrijf kritieke toepassingen professionals worden ingezet die, om effectiever en efficiënter te zijn, de kracht van zowel code als low-code technologieën in kunnen zetten.

Visuele workflows met menu’s vol met drag and drop pictogrammen, zoals te vinden in veel model gebaseerde low-code platforms, kunnen worden ingezet om sneller of gemakkelijker verschillende soorten applicaties te maken. Het low-codeplatform dat we gebruiken om bedrijfsapplicaties te maken, is rijk aan functies en biedt zo professioneel programmeurs de nodige tools om hun werk te doen en de ruimte te bieden om code gebaseerde maatwerkoplossingen daaraan toe te voegen. Of te wel, samenwerken met de aanbieder van het low-code platform is onderdeel van het proces en het uiteindelijke resultaat.

Een belangrijk kenmerk van een low-code platform welke wij inzetten voor de realisatie van applicaties is om de ontwikkelaar in staat te stellen in de ontwikkeling te blijven, zelfs wanneer handmatig gecodeerde oplossingen geïntegreerd moeten worden binnen het geheel.

Het toevoegen van (taal)code aan het low-code platform, verhoogt de productiviteit aanzienlijk. Modelgebaseerde low-code platformen die zich richten op de Citizen Developers belemmeren professionele programmeurs en kunnen de IT-deur van een organisatie openzetten ​​voor tal van problemen inclusief inbreuken op de beveiliging of een beroep doen op verhoogde IT-ondersteuning en bevordering van schaduw-IT. Terwijl deze modelstijl van low-code platforms erg handig zijn voor een bepaald niveau van applicatiecreatie, zijn ze niet de beste oplossing voor kritieke oplossingen.

Bent u zo ver om de krachten van zowel de technologie als de organisaties te bundelen?

Neem contact met ons op, samen kunnen we elk vraagstuk aan.

GO AHEAD CONNECT: voorbij het gangbare

Email: info@goaheadconnect.nl

of

Telefoon: 0633311159