Low-code en Citizen developers, waar begin je aan?

Over het algemeen wordt gesteld dat een Low-code platform een software-ontwerpsysteem is waarmee applicaties, vergeleken met de traditionele regel voor regel codering, in een fractie van de tijd kunnen worden gerealiseerd. Met een low-code ontwikkelplatform kunnen ontwikkelaars, in tegenstelling tot traditionele (code)applicatieontwikkeling in een bepaalde programmeertaal, zich meer concentreren op de gebruikerservaringen en bedrijfsprocessen.

Dat zou dus kunnen betekenen dat als je een low-code platform tot je beschikking hebt applicaties, sneller, goedkoper, slimmer, handiger, vooral makkelijker en door bijna iedereen ontwikkeld kunnen worden…. Echt waar?

Low-Code: de kernbegrippen en hun waarde

De focus van low-code applicatieontwikkeling ligt met name op het creëren van workflow processen in de specifieke low-code ontwikkelomgeving. De grondslag van deze workflow processen wordt vooraf vastgelegd in een functioneel design. Deze stap is essentieel om de organisatie, het doel en het gewenste resultaat beter te begrijpen. (Zie ook onze blog: Tot de kern) Met behulp van dit functioneel design leren wij samen beter begrijpen welke reis we gaan ondernemen om zo te komen tot een pragmatische en gebruiksvriendelijke applicatie.

Low-code applicatieontwikkeling kunnen we weer opsplitsen in twee verschillende manieren van benadering om applicaties te ontwikkelen te weten: de model- en taalbenadering.

Een low-code “Model” benadering is te herkennen door het drag and drop model, oftewel het slepen en neerzetten van iconen waarbinnen de daadwerkelijke code geëncapsuleerd is en de verbinding van deze iconen samen een applicatie vormen.

De modelbenadering van low-code zou het theoretisch mogelijk moeten maken om een basis te creëren die de IT-afdeling kan verlichten van werk en mee te helpen IT-achterstanden weg te werken. Gelijktijdig applicaties ontwikkelen in zowel low-code als professionele applicatieontwikkelaars op de traditionele manier van applicatieontwikkeling, maakt dat low-code oplossingen een aantrekkelijke aanvulling worden voor traditionele op code gebaseerde oplossingen. Het low-code platform wordt gebruikt voor kleine zelfstandige applicaties. Er wordt geen integratie met bedrijfskritische applicaties gerealiseerd.

Er zijn echter wel een aantal zaken waar je als organisatie rekening mee moet houden, lees vooral verder.

“Taal” gebaseerde low-codeplatformen gaan al veel meer richting het werkveld van de professionele ontwikkelaar omdat ze complexer zijn dan de modelbenadering. Ze bieden, voor de professionele softwareontwikkelaars de gewenste controle over de ontwikkeling van applicaties. Deze manier van low-code applicatieontwikkeling verhoogt de output van applicaties door low-code technieken en methodieken te gebruiken in combinatie met maatwerk code gebaseerde applicaties.

Doordat Go Ahead Connect de kracht van low-code en traditionele applicatieontwikkeling combineert zijn wij in staat elk vraagstuk op de meest veilige, effectieve en efficiënte manier beet te pakken.

De inleiding geeft wellicht de indruk dat alleen de IT-afdeling of uw professionele ontwikkelaars in staat zijn om gedegen, duurzame, best practice-applicaties te realiseren. Niets is minder waar, maar welk gevaar schuilt daarachter?

De opkomst van de Citizen Developer

Er wordt door vele aanbieders en platform leveranciers gesproken over Citizen Developers. Wat zijn nu Citizen Developers en wat brengt het ons? Gartner definieert een Citizen Developer als ‘een gebruiker die voor eindgebruikers nieuwe bedrijfsapplicaties maakt met behulp van ontwikkelomgevingen die door de IT-afdeling gesanctioneerd zijn’. Deze gebruiker maakt dus geen deel uit van de IT-afdeling maar is een medewerker van bijvoorbeeld de financiële afdeling, die dusdanige kennis heeft opgedaan van het low-codeplatform dat deze in staat is om bedrijfsapplicaties te realiseren. Deze gebruikers zijn “amateurs” in de wereld van de code-professionals, maar zijn meestal experts als het gaat om wat hun afdeling nodig heeft en efficiënter maakt. Ze hebben inzicht in de bedrijfsprocessen van het bedrijf of hun afdeling en weten waaraan een applicatie moet voldoen om de huidige werkwijze te verbeteren.

Hoewel deze nieuwe golf van ad-hoc niet-professionele programmeurs een voordeel kunnen zijn voor de uitrol van nieuwe applicaties, vormen ze ook een risico voor de organisatie als ze niet op een goede manier worden begeleid… Bedrijven lopen namelijk veel risico’s als het gaat om de inzet van Citizen Developers. En als we de communicatie vanuit diverse initiatieven moeten geloven dan groeit het aantal Citizen Developers gestaag.

Samen met Go Ahead Connect kan elke organisatie profiteren van de kracht van Citizen Developers waarbij de onderstaande risico’s tot een minimum worden gereduceerd.

In het vervolg van deze blog blijven we spreken over Citizen Developers, wij begrijpen ook het commerciële vertrekpunt van low-code aanbieders en de door marketing bedachte en geïnitieerde kracht van herkenbaarheid. Wij onderschatten de kracht en voordelen van de “Citizen Developers” zeker niet. Ook is Go Ahead Connect bekend met de beweging dat elke organisatie een IT-bedrijf gaat worden. Het een versterkt uiteindelijk ook het ander. Wij weten echter uit ervaring dat de weg daar naartoe lang en uitdagend is. Aan nieuwe inzichten en leermomenten tijdens deze reis, echt geen gebrek. Wij zijn er om u stap voor stap door deze verandering heen te leiden.

Shadow IT volgens Go Ahead Connect?

Voor bedrijven die denken met Citizen Developers te kunnen moderniseren en de efficiëntie te verbeteren, lijkt het dus een zeer aantrekkelijk idee om medewerkers te motiveren om “Citizen Developer” te worden. Er zit echter een donkere kant aan de inzet van Citizen Developers.

Inzet van Citizen Developers kan ertoe leiden dat uw werknemers hun eigen applicaties gaan maken zonder enige kennis van IT en zonder het toezicht van de IT-afdeling. Hoe meer applicaties op deze “schaduw-IT-manier” worden gemaakt des te groter wordt de kans voor inbreuk op de beveiliging, datalekken of zelfs onderbreking van uw bedrijfskritische processen. Daar komt bij kijken dat IT-afdelingen van veel bedrijven, naast dat ze hun eigen taken moeten uitvoeren, veelal niet het personeel of de tijd hebben om een ​​groeiend aantal Citizen Developers bij te houden. U kunt dus een groot risico lopen als u geen vinger aan de pols houdt.

De IT-afdeling komt dus onder enorme druk te staan en er kunnen zelfs beveiligings- en datalekken ontstaan als we de Citizen Developers niet onder controle houden. De IT-afdeling wordt tot totale wanhoop gedreven en uw organisatie wordt blootgesteld aan de gevaren van een wildgroei aan applicaties met alle consequenties als gevolg. De Citizen Developers moeten dus bekend en bewust worden gemaakt met coderingsconcepten zoals ontwikkel-, test- en productieomgevingen en het belang van elke omgeving voor de organisatie.

Is dat realistisch, werkbaar, toetsbaar en haalbaar?

Elke toepassing die kan worden gemaakt door Citizen Developers en direct in productie wordt genomen voedt niet alleen de schaduw-IT, maar kan ook leiden tot de eerdergenoemde beveiligingsproblemen en ook de continuïteit van de productieomgeving in gevaar brengen. Vraag is: wilt u de continuïteit van proces ondersteunende applicaties, de IT-basis waar uw organisatie op draait, laten beïnvloeden door Citizen Developers?

De aansprakelijkheid van Citizen Developers bij het gebruik van low-code?

Bij organisaties waar Citizen Developers bekrachtigd en gewapend met low-code worden ingezet, is het potentieel voor catastrofale bedrijf brede problemen een reële mogelijkheid.

Bij het niet doordacht omgaan met een Low-code ontwikkelingsplatform, een platform dat voor iedereen eenvoudig genoeg is om applicaties te ontwikkelen, is de kans op een beveiligingslek zeer aannemelijk. Dit kan als gevolg hebben dat zowel uw privé als ook alle overige waardevolle bedrijfsdata op straat komen te liggen en door iedereen en overal kan worden gezien en gebruikt.

We kunnen wel stellen dat het gebrek aan datatoezicht en daardoor een mogelijk data-lek de grootste zorg in de industrie is wanneer Citizen Developers betrokken zijn bij het maken van bedrijfstoepassingen. Hoewel IT over best-practices en regels beschikt (Het IT-Beleid), zijn het de werknemers (Citizen Developers) die niet bekend zijn met databasestructuren, codering principes, security policies en best practices. We moeten onszelf dus voorafgaande aan de inzet van Citizen Developers de vraag stellen: Zijn onze Citizen Developers bekend met en geschikt om het IT-beleid te volgen bij het maken van hun eigen applicaties?

Citizen Developers krijgen ten slotte de mogelijkheid om binnen enkele dagen of weken “bedrijfsapplicaties” te realiseren zonder de training en ervaring van een professionele ontwikkelaar. Citizen-ontwikkelaars zijn veel meer gericht op het maken van applicaties, die de algehele applicatie-output verhogen, in tegenstelling tot het creëren van duurzame, best practice-applicaties.

Als u dit lezende alsnog Citizen Developers wilt inzetten dan adviseren wij echter wel om dit te beperken tot het creëren van niet-bedrijfskritische applicaties waarbij er op geen enkele wijze waardevolle bedrijfskritische data gemanipuleerd kan worden. Activiteiten zoals het maken van rapporten of gegevensweergaven zijn allemaal valide gevallen waarin een Citizen Developers nuttig zou kunnen zijn.

Wij stellen dat bedrijfskritische toepassingen en toepassingen die belangrijke of gevoelige gegevens verwerken, altijd onder de verantwoordelijkheid moet vallen van een professionele IT-afdeling.

Kan het veronderstelde gemak van low-code duur en tijdrovend worden?

In de handen van Citizen Developers kunnen met behulp van een low-code platform eenvoudige applicaties zeer snel gerealiseerd worden. De gebruiksinterface is, door het gebruik van het drag en drop principe, simpel en overzichtelijk waarbij bijna geen codering nodig is, dit maakt dat low-code zo efficiënt en effectief lijkt.

In de handen van de Citizen Developers zijn het de eenvoudige applicaties waar low-code absoluut gedijt!

Maar hoe zit het met complexe bedrijfstoepassingen of gecompliceerde processen die meer vereisen dan eenvoudige oplossingen? Dit is waar bepaalde low-code platformen mee worstelen en tegen haar grenzen aanloopt. Go Ahead Connect bepaalt hier de verbindingswaarde. Voor de meeste low-code software platformen geldt dat indien we te maken krijgen met complexe vraagstukken we dan moet afstappen van de gedachte om alleen het low-code platform in te zetten. Go Ahead Connect voegt de kracht van een oplossing in een andere codeertaal toe aan de fundering welke mogelijk is gelegd met low-code.

Er is dus een nuance te maken in de besparing in tijd die een ontwikkelaar realiseert bij het gebruik van een Low-code platform. Wanneer de mogelijkheden van low-code platforms worden overschreden vraagt het meer tijd en energie om aanvullende maatwerk oplossingen te realiseren. Dit is de reden waarom de Citizen Developers gecontroleerd en goed geïnformeerd moeten worden ingezet. Dit om te voorkomen dat IT naast het realiseren van maatwerkoplossingen voor hun eigen projecten-applicaties, ook nog ondersteuning moeten bieden aan Citizen Developers die tegen hun eigen grenzen zijn aangelopen.

Plots verdwijnt de belofte van low-code en het proces om nieuwe applicaties snel en efficiënt op te leveren.

Hoe gaat Go Ahead Connect met schaduw-IT om?

Go Ahead Connect’s unieke benadering van applicatieontwikkeling stelt organisaties in staat om snel applicaties te ontwikkelen. Go Ahead Connect’s manier van werken is ontstaan vanuit de gedachte dan zowel de professionele ontwikkelaar als de Citizen developer een zeer belangrijk rol spelen.

De clou is: onze manier van samenwerken is samenwerken met u, en dat betekent dat zowel de business als IT als het managementteam met elkaar verbonden en bewust van elkaars positieve inbreng mee op reis gaan. Het einddoel van deze reis is een applicatie die waarde toevoegt aan de organisatie, de gebruikers-klanten en die volledig conform beleid door IT beheerd kan worden.

Samen verhogen we de applicatie-output zonder zorgen te maken over het ondersteunen van Citizen developers. Samen kunnen we focussen op het verhogen van de efficiëntie en het toestaan ​​van ontwikkelaars om applicaties veel sneller te realiseren dan met alleen traditionele codering. Samen houden we het applicatielandschap beheersbaar, omdat IT samen met de Citizen developers en Go Ahead Connect uitdagingen snel kan aanpakken.

Zonder potentiële datalekken en kostbare schaduw-IT-problemen, kunnen IT-afdelingen zich concentreren om snel te kunnen inspelen op zakelijke behoeften door het opleveren van nieuwe applicaties.

Resume

Citizen Developers kunnen nuttig zijn bij het creëren van laag risico en eenvoudige applicaties. Ze moeten goed worden getraind, begeleid en gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de risico’s tot een minimum worden beperkt.

Bijkomende taak is dat ze op geen manier een bedreiging gaan vormen voor bedrijfskritische applicaties.

Go Ahead Connect kan u ondersteunen deze situatie te voorkomen waarbij de Citizen Developers op waarde worden geschat en op een beheersbare wijze kunnen worden ingezet.

Uw Citizen Developers zijn zeer waardevol bij het definiëren van de vraagstukken die ontstaan uit de bepaling van de situatie, complicatie en oplossing. Zij kennen uiteindelijk vanuit de business alle ins en outs en hoe waarde kan worden toegevoegd naar zowel de klant als de organisatie.

Juist daar komt Go Ahead Connect om de hoek kijken. Wij zijn bewust van het feit dat de Citizen Developers bekend zijn met de behoefte van de business maar niet bewust zijn van de impact die het heeft op IT, wij leggen de verbinding tussen en met IT. Als gevolg daarvan realiseren we als team het gewenste resultaat.

Oftewel:

De pragmatische en efficiënte inzet van mensen, middelen en organisatie met als resultaat:

  • Een waardevolle verbinding tussen mensen en organisatieonderdelen;
  • Begrip voor elkaars mogelijkheden, kaders en beperkingen;
  • Een gebruiksvriendelijke en toekomst vaste applicatie.

Wil jij weten wat hoe wij de ware kracht van Citizen Developers inzetten? Neem dan contact met ons op.

GO AHEAD CONNECT: voorbij het gangbare

email: info@goaheadconnect.nl

of

Telefoon: 0633311159.