Het Business Continuity Management platform

van

GO AHEAD CONNECT

Business continuïteit krijgt steeds meer aandacht van organisaties mede ook omdat systemen, applicaties en data steeds vaker geoutsourced zijn. Want kunt u in het geval van een calamiteit (uitval van internet, uitval van applicatie, uitval van stroom, brand) nog steeds uw systemen raadplegen en uw klanten informeren? Kunt u gericht communiceren met uw klanten zonder chaos en verwarring te creëren? Bent u in staat om serviceorganisatie gericht aan te sturen? En kunt u aansturen en gebruik maken van noodoplossingen voor uw medewerkers en klanten? Immers u bent als directie/bestuurder verantwoordelijk om dit goed te regelen.

Business Continuity

Voorbeelden zijn er genoeg:

 • Vodafone kampt met regionale netwerkproblemen na brand,
 • Forse toename stroomstoringen door langdurige hitte
 • Vitens druk met leidingbreuk in Utrechtse Overvecht, reparatie kan uren duren

Wat u nodig heeft, is inzicht in alle elementaire onderdelen van uw dienstverlening en de impact bij uitval van een van deze elementen voor uw organisatie als wel uw klanten.

Data en ICT-voorzieningen worden vaker in de cloud geplaatst en dit kan mogelijk tot problemen leiden als verbindingen uitvallen. Ook als u alle ICT-voorzieningen lokaal heeft gehuisvest moet u een plan B hebben als een element onderdeel is van de calamiteit.

Hoe kunt u eenvoudig inzicht krijgen het calamiteiten proces, snel en overzichtelijk de gevolgen daarvan inzien, de juiste afdelingen aansturen, noodscenario’s in werking stellen en gericht uw klanten informeren en blijven informeren? Eigenlijk heel eenvoudig, door het Business Continuity Management Platform van Go Ahead Connect te zetten. Go Ahead Connect helpt u bij het inrichten van een efficiënte aansturing en ondersteuning bij calamiteiten, het identificeren van de risico’s en de mogelijkheid om gericht uw klanten te informeren.

Toelichting platform

Het Business Continuity Management platform zorgt ervoor dat je efficiënt en meetbaar je hele organisatie in kaart kan brengen. Stakeholders en eigenaren van systemen worden met alerts up-to-date gehouden over hun systemen. De eenvoudige interface zorgt ervoor dat gebruikers zelf aan de slag kunnen om hun systemen in kaart te brengen en risico’s te identificeren. Hierdoor kan je efficiënt en snel je business continuity plannen centraal registreren en periodiek actualiseren.

Business Impact Analysis

 • Inventariseer belangrijke data over bedrijfssystemen en producten
 • Definieer prioriteiten aan de hand van business impact
 • Koppel aan relevante andere onderdelen binnen je organisatie, zoals servers, gebouwen, en andere systemen.

Risk Tool en Risk Treatment Plan

 • Identificeer risico’s en impact
 • Incorporeer risicoanalyses en mitigerende acties van gekoppelde onderdelen
 • Registreer mitigerende acties

Workflows

Elk plan wordt geregistreerd middels een workflow. Deze zorgt ervoor dat het plan wordt gereviewd en goedgekeurd. Tevens worden alle stakeholders geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

Dashboard

Het systeem bevat verschillende dashboards.

 • Voor de gewone gebruiker is er een dashboard met relevante informatie over de eigen systemen en gebruikte halffabricaten
 • De gebruikers van CISO (of vergelijkbare afdeling) en management hebben beschikking over een dashboard met de status van het gehele BCM-proces voor de hele organisatie.

Uitgangspunten

Het maatwerk platform wordt ontwikkeld door Go Ahead Connect en geïntegreerd binnen de (bestaande) processen. Het succes en de adoptie van het platform wordt medebepaald door de inbreng van en samenwerking met diverse stakeholders.

Vanuit een fictieve situatie benoemen wij onderstaande uitgangspunten:

 • Eén keer per jaar wil ik dat alle dienst/asset eigenaren een complete risico-inventarisatie invullen (of updaten als er een bestaande is)
 • Per dienst/asset vraag ik 4 verschillende documenten (kunnen ook verschillende mensen zijn). Business impact analyse, risk tool, risk treatment plan, scope document, dit is uiteraard aan te passen.
 • De documenten worden in een workflow goedgekeurd, deze workflow kan afhankelijk zijn van het formulier (bijv eigenaar, servicemanager, CISO).
 • Na goedkeuring springt de status op groen en heb je tot de verloopdatum geen taken meer.Note:

Ook kunnen 1 of meer halffabricaten in het proces worden opgenomen. Die halffabricaten hebben weer elk hun eigen risicoanalyses die daarmee onderdeel worden van je eigen analyse (vooraf ingevuld indien aanwezig -> melding bij update van eigenaar halffabricaat). Tevens zijn de impact gegevens (kosten bij schade) weer onderdeel van de schadeschattingen van de halffabricaten.

Bent u zo ver om de krachten van zowel de technologie als de organisatie te bundelen?

Neem contact met ons op, samen kunnen we elk vraagstuk aan.

GO AHEAD CONNECT: voorbij het gangbare

Email: info@goaheadconnect.nl

of

Telefoon: 0633311159