Dynamische
software oplossingen
.

VERBINDEN VOORBIJ HET GANGBARE…

Lees over ons aanbod

WAAR WIJ STERK IN ZIJN

U wilt blijven excelleren in uw dienstverlening of levering van producten aan uw klanten. Dit vereist ook aandacht voor een effectieve en efficiënte werking van de bijbehorende bedrijfsprocessen en -applicaties. Niet uw core business, wel die van Go Ahead Connect.

Go Ahead Connect ontwikkelt applicaties, een schil over applicaties of verbindt applicaties vanuit uw ambitie of vraagstuk. Samen met u concretiseert Go Ahead Connect uw vraagstuk. Wij nemen u mee in de reis naar het gewenste resultaat. Deze reis is een weg met tussenstops en leermomenten om zo te komen tot een dynamische oplossing. U behoudt daarmee flexibiliteit om mee te bewegen met organisatorische ontwikkelingen en de veranderende markt.

Go Ahead Connect is een netwerkorganisatie, bestaande uit zelfstandige ondernemers die met elkaar samenwerken vanuit ieders eigenheid aan een gezamenlijk belang. Ons motto: Het geheel is meer dan de som der delen. We verbinden en gaan voorbij het gangbare.

Ons aanbod bestaat uit de diensten Applicatie Services en Applicatieontwikkeling, met onderscheid in:

Samen organiseren wij uw bedrijfsinformatie en maken deze specifiek, toegankelijk en nuttig.

DE VOORDELEN VAN SOFTWARE VAN GO AHEAD CONNECT….

Oplossingen van Go Ahead Connect brengen veel voordelen met zich mee. Wij hanteren methodieken die resulteren in een maatwerk applicatie waarbij wij de negatieve connotatie die velen hebben bij maatwerkoplossingen wegnemen. De belangrijkste voordelen zijn:

ONZE SOFTWARE IS SCHAALBAAR
Waar standaard software vaak zijn beperkingen heeft, kunnen bij maatwerk software alle wensen en behoeften van de gebruiker verwerkt worden. Echter tegen een prijs. De enorme complexiteit heeft over de as van prijs, levertijd en belasting van eigen organisatie een zeer negatieve invloed. De oplossingen van Go Ahead Connect maken gebruik van reeds ontwikkelde bouwblokken. Door de combinatie van standaard en maatwerksoftware realiseren wij uw applicatie. Het komt er dan eigenlijk op neer dat het deel maatwerk bij Go Ahead Connect, de inrichting van de user-interface inhoud. Deze is altijd klant specifiek en vormgegeven vanuit uw gebruikersgroep en huisstijl. Onze standaard software is gemaakt op basis van bekende elementen uit bedrijfsprocessen. Hierdoor hoeft dus niet noodzakelijk het proces aangepast te worden we dienen het alleen in de juiste context te plaatsen.

BEPAAL ZELF HET TEMPO EN BETAAL NIET VOOR OVERBODIGE FUNCTIONALITEITEN
Als opdrachtgever bent u zelf in controle hoeveel energie er in de applicatie gestoken gaat worden. Door het gebruik van bouwblokken kan de applicatie iteratief en incrementeel worden uitgebreid U bepaalt namelijk zelf welke functionaliteiten er wanneer worden toegevoegd. Dit zorgt er niet alleen voor dat u niet betaald voor opties die u niet gebruikt, het maakt de applicatie ook overzichtelijker. Ons motto in deze is: langzaam is het snelst.

INTEGRATIE MET ANDERE SYSTEMEN
Door de opbouw van onze applicaties hebben wij standaard middelen beschikbaar voor koppelingen met andere softwareoplossingen en systemen. Zo kunnen systemen als urenregistratie, verlofregistratie, voertuigregistratiesystemen, ERP/CRM-systemen en financiële systemen aan elkaar gekoppeld worden.

BEHAAL CONCURRENTIEVOORDEEL
Heeft u een unieke werkwijze ontwikkelt die zorgt voor een concurrentievoordeel? Zonde als dit verloren gaat door standaard software. Met onze software versterkt u uw unieke werkwijze met onze unieke softwareoplossingen. Uw uiteindelijke doel is het strategische voordeel behouden en het concurrentievoordeel behalen.

DE APPLICATIE KAN MEEGROEIEN MET DE ORGANISATIE
Het bedrijf groeit en er komen bedrijfsprocessen bij of deze veranderen. Geen probleem, de dynamische en innovatieve wijze waarop de applicaties van Go Ahead Connect worden gerealiseerd bewegen mee met deze veranderingen. Dit betekent dat wij er zijn en geloven in “continious development” ook nadat de basis applicatie is opgeleverd. De ontstane behoefte of wens in nieuwe functionaliteiten zullen wij gezamenlijk evalueren en realiseren.

GO AHEAD CONNECT, DE START….

De samenleving zit in een transitie; van individualistische samenleving met prestatie en consumptie als kenmerken, naar een participatiesamenleving waarin het individu deel uitmaakt van een groter geheel.

Er worden gaten geprikt in de heersende structuren. De zekerheden van weleer zijn niet meer, onzekerheden des te meer. Veel organisaties zijn vastgelopen in hiërarchische structuren, kostenbeheersing, verantwoordingsdrang en protocollen. Intussen is bewustzijn ontstaan dat het anders moet, maar hoe het anders eruit moet zien is nog niet altijd duidelijk. Een aantal kreten die al wel betekenis en verbindingskracht hebben gekregen zijn onder meer duurzaamheid, de menselijke maat, individuele autonomie en holisme.

De Trendrede spreekt over de transitie in de term van “de ondertussenheid”. De tussenfase die de overgang duidt van een achterhaald systeem richting het noodzakelijke nieuwe, terwijl het nieuwe nog niet op volle sterkte is. De Trendrede geeft aan dat platformen van de nieuwe tijd een coöperatieve opzet hebben.

Deze fase van “de ondertussenheid” vormt mede de voedingsbodem voor het ontstaan van Go Ahead Connect. Het is een ontdekkingsreis geweest met vele ervaringen en keuzes. Centrale vraag daarbij is geweest en zal nog steeds zijn: “wat is nu het juiste om te doen, gezien het gewenste resultaat?”  Ons antwoord is: in samenwerking zinvolle en creatieve oplossingen vinden en ontwikkelen op vraagstukken en uitdagingen. In een duurzaam model, waarbij hele systeem ertoe doet, inclusief u en uw klant.

WHY?

Wij geloven dat de wereld klaar is voor een nieuwe manier van werken, waarin eerlijkheid, transparantie en samenwerking vanzelfsprekend zijn.

HOW?

Wij zijn een partner voor onze klanten. Wij combineren de kracht van afzonderlijke technologieën met steeds het belang van de klant voorop.

WHAT?

Go Ahead Connect realiseert op maat gemaakte softwareoplossingen en alle activiteiten die de klant ontzorgen en succes borgen.

WHO?

Als netwerkorganisatie werken we graag samen met gedreven professionals aan uitdagende projecten. Zonder klik geen sparkle.

SAMEN OP WEG NAAR DE OPLOSSING
Maak een afspraak om samen de reis te bespreken.

CONTACT